NÄKYMÄ 2020 – osaavia ammattilaisia osaavaan maailmaan

Karelia-ammattikorkeakoulu on arvostettu, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia. Olemme alueen työ- ja elinkeinoelämän tärkein kehittämis- ja korkeakoulukumppani. Kumppanuudessa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa olemme kansallinen edelläkävijä. Tuloksemme ovat ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa.

ARVOT

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme ammattikorkeakoulun toimintaa jatkuvasti.

Edelläkävijyys

Olemme osaava ja innovatiivinen korkeakouluyhteisö. Toiminta- ja oppimisympäristömme tukevat tavoitteellista oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Työelämäläheisyys

Toimintamme perustana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakkuuslähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja kumppanuus.

TEHTÄVÄ


Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämäläheistä koulutusta koulutusvastuualueillaan ja tukee elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakoulu toteuttaa työelämää ja aluekehitystä edistävää opetukseen ja painoaloihin kytkeytyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä yritys- ja työelämäkumppaneidensa sekä kumppanuuskorkeakoulujen ja -koulutusorganisaatioiden kanssa kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia 2016 - 2020

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia