exam logo black small 230x128
EXAM Opiskelijoiden palautekysely

1. Olen tehnyt EXAM-tenttijärjestelmässä *
1 tentin
2-5 tenttiä
yli 5 tenttiä

2. Ilmoittautuminen *
Valite sopivin vaihtoehto (4 täysin samaa mieltä, 3 osittain samaa mieltä, 2 osittain eri mieltä, 1 en lainkaan samaa mieltä)
4
3
2
1
Kirjautuminen järjestelmään onnistui helposti

Löysin oikean tentin helposti

Tiedot tentistä olivat hyvin näkyvissä

Ajan varaaminen oli sujuvaa

Ajan muuttaminen/peruminen oli sujuvaa

Kalenteri oli helppokäyttöinen ja selkeä

3. Kirjoita tähän, mikäli haluat tarkemmin antaa palautetta tenttiin ilmoittautumisesta

4. Tentin suorittaminen *
Valitse sopivin vaihtoehto (4 täysin samaa mieltä, 3 osittain samaa mieltä, 2 osittain eri mieltä, 1 en lainkaan samaa mieltä)
4
3
2
1
Sain tentin auki ongelmitta

Tentin liitetiedostojen käyttäminen onnistui ongelmitta

Tenttiin vastaaminen oli sujuvaa (editorin käyttö, liitteiden lisääminen)

Sain lähetettyä tentin arvioitavaksi ongelmitta

Tenttijärjestelmän käyttöliittymä oli toimiva