EXAM Monivalintakysymys (monta oikein)


Monivalintakysymyksessä (monta oikein) voi opiskelija valita annetuista vastausvaihtoehdoista useamman oikean vastauksen.
• Valitse kysymyksen tyypiksi Monivalintakysymys (monta oikein)


EXAM monival monta 1


• Kirjoita kysymysteksti -kenttään kysymys. Voit editoida kysymystä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.


EXAM monival monta 2


• "Lisää uusi vastausvaihtoehto" klikkaamalla voit kirjoittaa vastausvaihtoehdot yksi kerrallaan niille varattuun kenttään sekä antamalla kullekin vastausvaihtoehdolle pisteet, jotka voivat tässä tapauksessa olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja (käytä pistettä).
• Vastausvaihtoehtojen alla näet ko. kysymyksestä saatavan maksimipistemäärän, joka ei voi mennä miinuksille. Pisteet ovat vähintään 0 (nolla). Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.


EXAM monival monta 3Kysymyksen lisätiedoissa
• voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
• voit lisästä kysymykseen liitemateriaali, jonka opiskelija saa auki tentissä Huom! lisää liite pdf, Word tai kuva formaatissa. Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
• voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
• voit lisästä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa kysymyspankista
• voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)


EXAM monival monta 4


Lopuksi "Tallenna" kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Monivalinta (monta oikein) arviointi tentissä
Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.
Tentin arviointinäkymässä
• ensimmäisenä näet kysymyksen sekä oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän
• sen jälkeen näet vastausvaihtoehdot sekä vihrein raamein merkittynä opiskelijan oikeat vastaukset ja punaisin raamein väärät vastaukset
• kunkin vastausvaihtoehdon jälkeen on opiskelijan ko. vastausvaihtoehdosta saama pistemäärä.
• mikäli olet määritellyt vastausvaihtoehdolle miinus -merkkisen arvosanan, näkyy se pisteissä punaisella merkittynä
• jos kysymyksen yhteispistemäärä on miinus-merkkinen, antaa Exam pistemääräksi 0.


Esimerkki 1.
Opiskelija on valinnut vihrein raamein merkityt vaihtoehdot, joista hän on saanut kustakin 1 pisteen. Opiskelijan pistemäärä tästä vastauksesta on siis 3/3.


EXAM monival monta 5


Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut vihrein raamein merkitys vaihtoehdot. Kahdesta niistä hän on saanut 1 pisteen ja yhdestä 0 pistettä. Miinus -pisteisiä vaihtoehtoja opiskelija ei ole valinnut. Opiskelijan
pistemäärä vastauksesta on näin ollen 2/2.


EXAM monival monta 5


Esimerkki 3. Opiskelija on valinnut 1 oikean vastauksen (vihrein raamein merkityn), josta saa 1 pisteen. Sen lisäksi hän on valinnut 2 väärää vastausta (punaisin raamein merkityt), joista kummastakin menee 1 miinus-piste.

Opiskelijan pistemäärä vastauksesta on 0/2, koska vastauksen pistemäärä ei voi mennä miinukselle.


EXAM monival monta 7